RODO

Klauzula informacyjna - Kontrahenci kasa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Administrator informuje, że:
1)      administratorem danych osobowych Kontrahentów jest: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

Klauzula informacyjna - pracownicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)    administratorem danych osobowych Pracowników jest  Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku, adres: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie : 32 43-28-171;

Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne - zapytanie ofertowe poza ustawą PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1)      administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne - umowa poza ustawą PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1)      administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne - SIWZ zgodnie z ustawą PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1)      administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

Klauzula informacyjna - Zamówienia publiczne - umowa zgodnie z PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

1)      administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

Klauzula informacyjna - osoby ubiegające się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)    administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie : 32-43-28-171

Klauzula informacyjna - osoby składające skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)    administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie 32 43-28-171;

Klauzula informacyjna - wolontariusze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO,  Administrator informuje, że:
1)      administratorem danych osobowych Wolontariuszy jest: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku – ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

Klauzula informacyjna - praktykanci i stażyści

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1)    administratorem danych osobowych osób ubiegających się odbycie praktyk/stażu jest Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku, adres: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, 

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 14 ustawy o RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1)    administratorem Państwa danych osobowych jest SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, adres: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;
2)    administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Frydeckiego, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie  32 43-28-171;

Klauzula - Monitoring wizyjny

Klauzula informacja dla osób przebywających na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku w systemie monitoringu wizyjnego
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Klauzula informacyjna - Mieszkańcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Administrator informuje, że:

Klauzula informacyjna - PPK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

Klauzula informacyjna - pacjenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Pacjentów jest Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku , adres: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik;

Subskrybuj RODO