Książka teleadresowa

Imię i Nazwisko Stanowisko Dział E-mail Telefon
Sonia Ambroziak Kierownik DKs- Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej Sonia.Ambroziak@psychiatria.com 32 4328145
Ilona Manek Pielęgniarka Oddziałowa CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIId) ilona.manek@psychiatria.com 32 6218454
Elżbieta Krupa Z-ca Kierownika Oddział Psychiatrii Sądowej (X) elzbieta.krupa@psychiatria.com
Jolanta Kapek-Ksol Z-ca Kierownika Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (IX)
Marcin Kaczmarczyk Z-ca Kierownika Oddział Psychiatrii Sądowej (VIII) marcin.kaczmarczyk@psychiatria.com
Katarzyna Wydra Z-ca Kierownika Oddział Psychiatrii Sądowej (VII) katarzyna.wydra@psychiatria.com
Marta Świerczyńska Pielęgniarka Oddziałowa CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIc) marta.swierczynska@psychiatria.com
Monika Zykubek Pielęgniarka Oddziałowa CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIb) monika.zykubek@psychiatria.com 32 4328254
Lucyna Szymura Pielęgniarka Oddziałowa CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIa) lucyna.szymura@psychiatria.com 32 4328218
Barbara Skrzypiec Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej (XVII) barbara.skrzypiec@psychiatria.com 32 4328279
Renata Biernat Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (XIV) renata.biernat@psychiatria.com 32 6218336
Karina Guzy Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Psychiatrii Sądowej (X) karina.guzy@psychiatria.com 32 6218447
Gabriela Lewek Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (IX) gabriela.lewek@psychiatria.com 32 4328280
Barbara Porwoł Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Psychiatrii Sądowej (VIII) barbara.porwol@psychiatria.com 32 4328245
Iwona Widera Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Psychiatrii Sądowej (VIIa) iwona.widera@psychiatria.com 32 4238157
Bożena Jarocka Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Psychiatrii Sądowej (VII) bozena.jarocka@psychiatria.com 32 6218312
Elżbieta Walczuk- Tarnowska Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Psychiatrii Sądowej (III) elzbieta.walczuk@psychiatria.com 32 6218426
Katarzyna Wuwer Pielęgniarka Oddziałowa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - ZOL (VI) katarzyna.wuwer@psychiatria.com 32 6218360
Barbara Pope Pielęgniarka Oddziałowa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - ZOL (V) barbara.pope@psychiatria.com 32 4328251
Agata Jarząbek Pielęgniarka Oddziałowa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - ZOL (II) agata.jarzabek@psychiatria.com 32 4328154

Strony