Regulamin organizacyjny

Deklaracja dostępności

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.psychiatria.com

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2002

Data ostatniej aktualizacji:29.03.2024