Statystyki

Tytuł Wszystkie terminy taksonomii Wszystkich odsłonsortuj rosnąco
Dane jednostki Dane jednostki [5035]
INFORMATYZACJA SZPITALA - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Dostawa, Zamówienia unijne [3221]
Instrukcja obsługi [2262]
Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2182]
Dostawę materiałów budowalnych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2122]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za 2010 Budżet [2116]
Dostawy leków dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostawa, Zamówienia unijne [2100]
Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami Dostawa, Poniżej progu unijnego [2016]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.120-124.1.2017) Dostawa, Poniżej progu unijnego [1993]
Dostawa środków czystości i worków foliowych Dostawa, Poniżej progu unijnego [1953]
Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) Poniżej progu unijnego, Usługa [1792]
Dostawa materiałów medycznych, rękawic, opatrunków, opatrunków, p/odleżynowych, pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dostawa, Poniżej progu unijnego [1752]
Dostawa sadzonek drzew i krzewów Dostawa, Poniżej progu unijnego [1718]
Remont wieży ciśnień Poniżej progu unijnego, Roboty budowlane [1716]
Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic [1711]
Regulamin przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej Regulamin organizacyjny [1711]
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015) Usługa, Zamówienia unijne [1681]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Dzp.LAp.133.2.2016) Dostawa, Poniżej progu unijnego [1677]
Dostawa artykułów spożywczych Dostawa, Poniżej progu unijnego [1648]
Dostawa leków Dostawa, Zamówienia unijne [1604]
Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – powtórka. Dostawa, Poniżej progu unijnego [1595]
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Poniżej progu unijnego, Usługa [1556]
Usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Usługa, Zamówienia unijne [1537]
STATUT Statut instytucji [1528]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132) Dostawa, Poniżej progu unijnego [1502]

Strony