Statystyki

Tytuł Wszystkie terminy taksonomii Wszystkich odsłonsortuj rosnąco
Dane jednostki Dane jednostki [9222]
Regulamin Organizacyjny wraz załącznikami Regulamin organizacyjny [6636]
Instrukcja obsługi [5512]
INFORMATYZACJA SZPITALA - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Dostawa, Zamówienia unijne [4410]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za 2010 Budżet [4209]
Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [4155]
Dostawę materiałów budowalnych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych Dostawa, Poniżej progu unijnego [4044]
Dostawy leków dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostawa, Zamówienia unijne [4034]
Dostawa materiałów medycznych, rękawic, opatrunków, opatrunków, p/odleżynowych, pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dostawa, Poniżej progu unijnego [4022]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.120-124.1.2017) Dostawa, Poniżej progu unijnego [3919]
Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami Dostawa, Poniżej progu unijnego [3861]
Dostawa środków czystości i worków foliowych Dostawa, Poniżej progu unijnego [3840]
Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic [3802]
STATUT Statut instytucji [3792]
Dostawa artykułów spożywczych Dostawa, Poniżej progu unijnego [3711]
Remont wieży ciśnień Poniżej progu unijnego, Roboty budowlane [3706]
DOSTAWĘ LEKÓW – RISPERIDON Dostawa, Poniżej progu unijnego [3681]
Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) Poniżej progu unijnego, Usługa [3676]
Dostawa 15 sztuk zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.55.ZO-1.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa, Poniżej 30000 Euro [3653]
Dostawa sadzonek drzew i krzewów Dostawa, Poniżej progu unijnego [3623]
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Poniżej progu unijnego, Usługa [3589]
Dostawa leków Dostawa, Zamówienia unijne [3574]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132) Dostawa, Poniżej progu unijnego [3552]
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015) Usługa, Zamówienia unijne [3540]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Dzp.LAp.133.2.2016) Dostawa, Poniżej progu unijnego [3520]

Strony