Statystyki

Tytuł Wszystkie terminy taksonomii Wszystkich odsłonsortuj rosnąco
Dane jednostki Dane jednostki [7080]
Instrukcja obsługi [3918]
INFORMATYZACJA SZPITALA - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Dostawa, Zamówienia unijne [3861]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za 2010 Budżet [3183]
Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [3155]
Dostawę materiałów budowalnych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych Dostawa, Poniżej progu unijnego [3091]
Dostawy leków dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostawa, Zamówienia unijne [3051]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.120-124.1.2017) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2959]
Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami Dostawa, Poniżej progu unijnego [2952]
Dostawa środków czystości i worków foliowych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2925]
Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic [2720]
Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) Poniżej progu unijnego, Usługa [2719]
Remont wieży ciśnień Poniżej progu unijnego, Roboty budowlane [2697]
Dostawa artykułów spożywczych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2694]
Dostawa sadzonek drzew i krzewów Dostawa, Poniżej progu unijnego [2659]
Dostawa materiałów medycznych, rękawic, opatrunków, opatrunków, p/odleżynowych, pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dostawa, Poniżej progu unijnego [2627]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Dzp.LAp.133.2.2016) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2593]
Dostawa leków Dostawa, Zamówienia unijne [2592]
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015) Usługa, Zamówienia unijne [2591]
Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – powtórka. Dostawa, Poniżej progu unijnego [2543]
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Poniżej progu unijnego, Usługa [2531]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2511]
Usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Usługa, Zamówienia unijne [2455]
STATUT Statut instytucji [2435]
Regulamin Organizacyjny wraz załącznikami Regulamin organizacyjny [2385]

Strony