Statystyki

Tytuł Wszystkie terminy taksonomii Wszystkich odsłonsortuj rosnąco
Dane jednostki Dane jednostki [5206]
INFORMATYZACJA SZPITALA - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Dostawa, Zamówienia unijne [3274]
Instrukcja obsługi [2392]
Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2256]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za 2010 Budżet [2215]
Dostawę materiałów budowalnych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2197]
Dostawy leków dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostawa, Zamówienia unijne [2173]
Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami Dostawa, Poniżej progu unijnego [2087]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.120-124.1.2017) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2075]
Dostawa środków czystości i worków foliowych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2030]
Regulamin przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej Regulamin organizacyjny [1885]
Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) Poniżej progu unijnego, Usługa [1865]
Dostawa materiałów medycznych, rękawic, opatrunków, opatrunków, p/odleżynowych, pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dostawa, Poniżej progu unijnego [1817]
Remont wieży ciśnień Poniżej progu unijnego, Roboty budowlane [1790]
Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic [1788]
Dostawa sadzonek drzew i krzewów Dostawa, Poniżej progu unijnego [1785]
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015) Usługa, Zamówienia unijne [1751]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Dzp.LAp.133.2.2016) Dostawa, Poniżej progu unijnego [1745]
Dostawa artykułów spożywczych Dostawa, Poniżej progu unijnego [1731]
Dostawa leków Dostawa, Zamówienia unijne [1686]
Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – powtórka. Dostawa, Poniżej progu unijnego [1673]
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Poniżej progu unijnego, Usługa [1623]
Usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Usługa, Zamówienia unijne [1610]
STATUT Statut instytucji [1604]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132) Dostawa, Poniżej progu unijnego [1578]

Strony