Statystyki

Tytuł Wszystkie terminy taksonomii Wszystkich odsłonsortuj rosnąco
Dane jednostki Dane jednostki [6159]
INFORMATYZACJA SZPITALA - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Dostawa, Zamówienia unijne [3587]
Instrukcja obsługi [3166]
Regulamin przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej Regulamin organizacyjny [2824]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za 2010 Budżet [2737]
Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.350.2.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2725]
Dostawę materiałów budowalnych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2660]
Dostawy leków dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostawa, Zamówienia unijne [2623]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.120-124.1.2017) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2527]
Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami Dostawa, Poniżej progu unijnego [2508]
Dostawa środków czystości i worków foliowych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2502]
Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) Poniżej progu unijnego, Usługa [2303]
Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic [2256]
Remont wieży ciśnień Poniżej progu unijnego, Roboty budowlane [2250]
Dostawa materiałów medycznych, rękawic, opatrunków, opatrunków, p/odleżynowych, pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dostawa, Poniżej progu unijnego [2241]
Dostawa sadzonek drzew i krzewów Dostawa, Poniżej progu unijnego [2235]
Dostawa artykułów spożywczych Dostawa, Poniżej progu unijnego [2230]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Dzp.LAp.133.2.2016) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2187]
Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015) Usługa, Zamówienia unijne [2172]
Dostawa leków Dostawa, Zamówienia unijne [2163]
Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – powtórka. Dostawa, Poniżej progu unijnego [2115]
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Poniżej progu unijnego, Usługa [2099]
Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2045]
Usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Usługa, Zamówienia unijne [2034]
STATUT Statut instytucji [2019]

Strony