Działy

Działsortuj malejąco Obraz Opis Telefon
DBh/DPż - Stanowisko ds. BHP/ds. p.poż
+48 32 43 28 211
DF - Biuro Głównej Księgowej
+48 32 43 28 250
DF - Dział Finansowy
+48 32 43 28 216
DIB - Działu Infrastruktury, BHP i PPOŻ

DIB - Działu Infrastruktury, BHP i PPOŻ

DKp - Dział Kadr i Płac
+48 32 43 28 142, +48 32 43 28 116
DKs- Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej

Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej

+48 32 43 28 140, +48 32 43 28 145
DOc - Stanowisko ds. obronnych i rezerw
+48 32 62 18 442
DOF - Dział Organizacji i Finansów
+48 32 43 28 121, +48 32 62 18 332
DPe - Pielęgniarka Specjalista ds. Epidemiologii
+48 32 43 28 154, +48 32 43 28 156
DPr - Dział Projektów

DPr - Dział Projektów

DS - Sekretariat/Kancelaria Główna
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
DTg -Dział Techniczno - Gospodarczy
+48 32 43 28 161, +48 32 43 28 263
Dyrekcja
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
DŻ - Dział Żywienia
+48 32 43 28 240, +48 32 43 28 293
DZz - Dział Zamówień i zaopatrzenia
+48 32 43 28 138, +48 32 62 18 338, +48 32 62 18 359, +48 32 62 18 459
IOD - Inspektor Ochrony Danych
+48 32 43 28 171
LAp - Apteka szpitalna
+48 32 43 28 262
LE - Pracownia diagnostyczna EEG i EKG
+48 32 43 28 113
LE - Pracownia diagnostyczna EMG
+48 32 43 28 158
LF - Pracownia Fizjoterapii
+48 32 43 28 185, +48 32 43 28 112, +48 32 43 28 105

Strony