Działy

Działsortuj malejąco Obraz Opis Telefon
Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

CZP - Oddział Dzienny Psychiatryczny
32 43 28 162, 32 43 28 193
CZP - Poradnia Zdrowia Psychicznego
+48 32 43 28 229
CZP -Poradnia Zdrowia Psychicznego II z Zespołem Leczenia Środowiskowego
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIa)
+48 32 43 28 217, +48 32 43 28 135
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIb)
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIc)
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIId)
+48 32 43 28 108, +48 32 43 28 207, +48 32 43 28 208
DBh/DPż - Stanowisko ds. BHP/ds. p.poż
+48 32 43 28 211
DF - Biuro Głównej Księgowej
+48 32 43 28 250
DF - Dział Finansowy
+48 32 43 28 216
DIB - Działu Infrastruktury, BHP i PPOŻ

DIB - Działu Infrastruktury, BHP i PPOŻ

DKp - Dział Kadr i Płac
+48 32 43 28 142, +48 32 43 28 116
DKs- Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej

Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej

+48 32 43 28 140, +48 32 43 28 145
DOc - Stanowisko ds. obronnych i rezerw
+48 32 62 18 442
DOF - Dział Organizacji i Finansów
+48 32 43 28 121, +48 32 62 18 332
DPe - Pielęgniarka Specjalista ds. Epidemiologii
+48 32 43 28 154, +48 32 43 28 156
DPr - Dział Projektów

DPr - Dział Projektów

DS - Sekretariat/Kancelaria Główna
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
DTg -Dział Techniczno - Gospodarczy
+48 32 43 28 161, +48 32 43 28 263

Strony