Działy

Działsortuj malejąco Obraz Opis Telefon
DBh - stanowisko ds. BHP
+48 32 43 28 211
DF - Biuro Głównej Księgowej
+48 32 43 28 250
DF - Dział Finansowy
+48 32 43 28 216
DGt - Dział Gospodarczo-Techniczny - sekcja techniczna
+48 32 43 28 161, +48 32 43 28 263
DGt Dział Gospodarczo-Techniczny - sekcja gospodarcza
+48 32 43 28 123
DI - Informatyk
+48 32 43 28 114
DJ - Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
+48 32 43 28 125
DKp - Dział Kadrowo-Płacowy
+48 32 43 28 142, +48 32 43 28 116
DN - Dział Organizacji i Nadzoru
+48 32 43 28 121
DOC - Stanowisko ds. obronnych
DPż - stanowisko ds. p.poż.
+48 32 43 28 211
DS - Sekretariat/Kancelaria Główna
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
Dyrekcja
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
DŻ - Dział Żywienia
+48 32 43 28 240, +48 32 43 28 293
DZz - Dział Zamówień i zaopatrzenia
+48 32 43 28 138, +48 32 62 18 338, +48 32 62 18 359, +48 32 62 18 459
I - Dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
+48 32 43 28 181, +48 32 43 28 182
III - Psychiatrii sądowej
+48 32 43 28 115, +48 32 43 28 146, +48 32 43 28 147
IX - Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
+48 32 43 28 176, +48 32 43 28 268, +48 32 43 28 178
LAp - Apteka szpitalna
+48 32 43 28 262
LCh - Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych
+48 32 43 28 145, +48 32 43 28 140

Strony