Działy

Działsortuj malejąco Obraz Opis Telefon
Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

CZP - Oddział Dzienny Psychiatryczny
32 43 28 162, 32 43 28 193
CZP - Poradnia Zdrowia Psychicznego (I)
+48 32 43 28 229
CZP - Poradnia Zdrowia Psychicznego (II)
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIa)
+48 32 43 28 217, +48 32 43 28 135
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIb)
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIc)
CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIId)
+48 32 43 28 108, +48 32 43 28 207, +48 32 43 28 208
DF - Główny księgowy
DHs - Dział Higieny Szpitalnej
DI - Dział Informatyki
+48 32 43 28 114, +48 32 62 18 314
DIB - Działu Infrastruktury, BHP i PPOŻ

DIB - Działu Infrastruktury, BHP i PPOŻ

DKs- Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej

Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej

+48 32 43 28 140, +48 32 43 28 145
DOr - Dział Organizacji i Rozwoju
+48 32 43 28 121, +48 32 62 18 332
DP - Specjalista ds. Prawnych
DPr - Dział Projektów

DPr - Dział Projektów

DPs Pracownik Socjalny ds. Pacjentów
+48 32 43 28 163
DR - Rzecznik prasowy

DR - Rzecznik prasowy

DS - Sekretariat/Kancelaria Główna
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
Dyrekcja
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274

Strony