Ogłoszenia o wynikach i zawarciu umowy

Data utworzenia Data aktualizacji Termin składania ofert
16/01/2020 - 14:45 16/01/2020 - 14:45 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK 16/01/2020 - 14:45
08/01/2020 - 14:15 15/01/2020 - 16:00 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 20 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.39.2019.DF.456) - ZAPYTANIE OFERTOWE- 21/01/2020 - 09:00
31/12/2019 - 11:00 20/01/2020 - 14:30 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku- POWTÓRKA (DZz.380.3.23.2019.DGt.306.P) 15/01/2019 - 10:00
23/12/2019 - 09:15 23/01/2020 - 08:45 Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.28.2019.LAp.410) 24/01/2020 - 11:00
19/12/2019 - 15:00 19/12/2019 - 15:00 Wykonanie usługi zgodnie ze wzorem obowiązującym dla programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych ... (DZz.380.2.17.2019.DI.285) - ZAPYTANIE OFERTOWE 30/12/2019 - 09:30
13/12/2019 - 14:30 02/01/2020 - 14:00 Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w RybnikuDZz.380.3.26.2019.DŻ.400 23/12/2019 - 09:30
13/12/2019 - 13:45 13/12/2019 - 13:45 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych nie będących badaniem „cito” oraz prątków gruźlicy (DZz.380.2.34.2019.LLb.405) 20/12/2019 - 09:30
12/12/2019 - 15:00 12/12/2019 - 15:00 Sukcesywne dostawy drobnych materiałów biurowych oraz naklejek na odpady medyczne (DZz.380.2.36.2019.DZz.434 18/12/2019 - 11:30
12/12/2019 - 14:45 10/01/2019 - 14:30 Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZz.380.3.27.2019.DŻ.408 20/12/2019 - 09:30
12/12/2019 - 14:30 12/12/2019 - 14:30 Dostawy drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów cateringowych i opakowań plastikowych dla potrzeb SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.25.2019.DZz.352) - ZAPYTANIE OFERTOWE 18/12/2019 - 09:30
11/12/2019 - 15:00 16/12/2019 - 15:00 Sukcesywne dostawy odzieży dla personelu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.35.2019.DZz.412) 19/12/2019 - 11:30
20/11/2019 - 14:15 23/12/2019 - 14:45 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.23.2019.DGt.306) 23/12/2019 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon uniewaznienie.pdf513.16 KB
18/11/2019 - 12:00 10/12/2019 - 14:15 Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków (DZz.380.2.32.2019.DGt.389) 27/11/2019 - 11:30
14/11/2019 - 14:15 26/11/2019 - 12:45 Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.3.21.2019.LIp.288.3P 22/11/2019 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_26.11.2019_r.pdf507.59 KB
30/10/2019 - 12:15 08/11/2019 - 13:15 ,,Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji dla Pawilonów nr: VI, VII, VIII, XVIII” ZAPYTANIE OFERTOWE DZz.380.2.33.2019.DGt.403 05/11/2019 - 10:30
22/10/2019 - 14:45 30/10/2019 - 11:15 Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę wind, tarasów, łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnością ruchową i osób starszych ..." DZz.380.2.27.2019.DGt.361 - ZAPYTANIE OFERTOWE 29/10/2019 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_uniewaznieniu_z_dnia_30.10.2019_r.pdf511.19 KB
18/10/2019 - 10:45 04/11/2019 - 11:15 Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.3.21.2019.LIp.288.2P 29/10/2019 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_31.10.2019_r.pdf508.36 KB
18/10/2019 - 10:45 04/11/2019 - 11:15 Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.3.21.2019.LIp.288.2P 29/10/2019 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_uniewaznieniu.pdf129.91 KB
02/10/2019 - 12:45 19/11/2019 - 08:45 Dostawa łóżek z materacami i szafkami przyłóżkowymi - etap II dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.24.2019.DGt.323) 11/10/2019 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf133.44 KB
19/09/2019 - 14:30 04/11/2019 - 10:15 Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.3.21.2019.LIp.288.P 04/10/2019 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_z_dnia_04.10.2019_r.pdf508.69 KB

Strony