Kontrole

Przeprowadzone kontrole w I półroczu 2018

W załączniku wykaz instutucji przeprowadzajacych kontrole. Stan na koniec I półrocza 2018.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Nadzoru (e-mail: [email protected] 

Przeprowadzone kontrole w 2018 roku

W załączniku wykaz instytucji przeprowadzających kontrole. Stan na koniec 2018 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Nadzoru (e-mail: [email protected] )

Przeprowadzone kontrole w I półroczu 2019

W załączniku wykaz instutucji przeprowadzajacych kontrole. Stan na koniec I półrocza 2019.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Nadzoru (e-mail: [email protected] 

Przeprowadzone kontrole w 2019 roku

W załączniku wykaz instytucji przeprowadzających kontrole. Stan na koniec 2019 roku. 

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji, Nadzoru i Jakości (e-mail: [email protected])

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2020r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2020r.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji, Nadzoru i Jakości (e-mail: [email protected] )

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji, Nadzoru i Jakości (e-mail: [email protected] )

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2021 roku

W załączniku wykaz instytucji przeprowadzających kontrole. Stan na koniec 2021 r.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów (e-mail: [email protected] )

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2022 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2022r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2022 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów(e-mail: [email protected] )

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w  2022 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w  2022 r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2022 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów (e-mail: [email protected])

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2023 r.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów (e-mail: [email protected])

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 roku

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w  2023 r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Rozwoju (e-mail: [email protected])

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2024 r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w  I półroczu 2024 roku.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Rozwoju (e-mail: [email protected])

Subskrybuj Kontrole