Majątek instytucji

Nr 10 - Kapitał własny na 31.12.2006

Majątek Szpitala - kapitał własny na: 31.12.2006 r. 13.986.580,94 zł

Nr 9 - Kapitał własny na 31.12.2005

Majątek Szpitala - kapitał własny na: 31.12.2005 r. 12.623.821,02 zł

Nr 8 - Kapitał własny na 31.12.2004

Majątek Szpitala - kapitał własny na: 31.12.2004r. 8.939.592,32 zł

Nr 7 - Wynik finansowy za rok 2003

Majątek Szpitala - wynik finansowy za rok 2003 Kapitał własny: 7.294.827,21 zł

Nr 3 - Wynik finansowy za rok 2002

Majątek Szpitala - wynik finansowy za rok 2002 Kapitał własny: 15.012.622,38 zł