(1) | , (1) | 4 (2) | A (14) | B (26) | C (8) | D (198) | E (6) | G (11) | H (1) | I (7) | J (7) | K (37) | L (18) | M (44) | N (11) | O (15) | P (51) | R (21) | S (55) | T (14) | U (15) | V (1) | W (42) | Z (19) | Ł (1)
Tytułsortuj malejąco Kategoria Data utworzenia Data aktualizacji
Adam Miera Oddział Psychiatrii Sądowej (VIII), Kierownik oddziału 05/01/2024 - 12:45 05/01/2024 - 12:45
Agata Branny DZl- Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Z-ca Kierownika 05/01/2024 - 10:45 05/01/2024 - 10:45
Agata Jarząbek Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - ZOL (II), Pielęgniarka Oddziałowa 12/02/2020 - 12:45 08/03/2022 - 13:15
Agnieszka Budnik 05/08/2013 - 10:00 23/02/2018 - 14:00
Agnieszka Kowaczek DPs Pracownik Socjalny ds. Pacjentów, Pracownik Socjalny ds. Pacjentów 09/11/2022 - 13:15 09/11/2022 - 13:15
Agnieszka Ratajczak Oddział Dzienny Alkoholowy, Kierownik oddziału 19/12/2019 - 10:30 19/12/2019 - 10:30
Aleksandra Kempny DOr - Dział Organizacji i Rozwoju, Kierownik 16/05/2013 - 08:15 16/05/2013 - 08:15
Aleksandra Król LGp - Główny psycholog, Główny Psycholog 08/03/2022 - 13:00 08/03/2022 - 13:00
Alicja Kosmalska CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIa), Kierownik oddziału 07/01/2024 - 10:15 07/01/2024 - 10:15
Anatol Bagiński Oddział Psychiatrii Sądowej (III), Kierownik oddziału 05/08/2013 - 11:30 05/08/2013 - 11:30
Andrzej Buczek DP - Specjalista ds. Prawnych, Specjalista ds. prawnych 09/11/2022 - 13:00 09/11/2022 - 13:00
Andrzej Krawczyk 23/02/2018 - 14:00
Anna Guderley-Mordarska DF - Główny księgowy, Główny Księgowy 03/09/2021 - 09:30 03/09/2021 - 09:30
Anna Las CZP Oddział Psychiatryczny Ogólny (XVIIIb), Kierownik oddziału 08/03/2022 - 13:00 08/03/2022 - 13:00