Inne dokumenty

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, Wersja nr 4, Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2024 nr 2024/BZP 00032972/04/P.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 po aktualizacji z dnia 06.12.2023.

 

Plan postępowań na 2023 rok

Plan postępowań na 2023 rok wraz z aktualizacjami.

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Aktualizacja z dnia 26.01.2022r. o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Strony