Inne dokumenty

Przeprowadzone kontrole w 2018 roku

W załączniku wykaz instytucji przeprowadzających kontrole. Stan na koniec 2018 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Nadzoru (e-mail: [email protected] )

Przeprowadzone kontrole w I półroczu 2018

W załączniku wykaz instutucji przeprowadzajacych kontrole. Stan na koniec I półrocza 2018.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Nadzoru (e-mail: [email protected] 

Zmiana zarządzenia dot. dnia wolnego od pracy

Zarządzenie ws. zmiany zarządzenia z dnia 15.11.2017r. dot. wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 08 stycznia 2018r.