Statystyki

Tytuł Wszystkie terminy taksonomii Wszystkich odsłonsortuj rosnąco
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH wraz z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO ANALIZ Dostawa, Poniżej progu unijnego [2525]
Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.239.1.2016) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2525]
Dostawy odczynników laboratoryjnych i sprzętu jednorazowego użytku oraz dzierżawa aparatu do oznaczeń parametrów krzepnięcia wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp/LLb/1/14) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2523]
TRANSPORT POSIŁKÓW [2521]
Transport sanitarny pacjentów na wezwanie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - POWTÓRZONY (DZp.LCh.160.4.P.2016) Poniżej progu unijnego, Usługa [2510]
Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.101.3.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2508]
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok [2507]
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. „ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU Poniżej progu unijnego, Usługa [2505]
Dostawy pieczywa (powtórka III) dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostawa, Poniżej progu unijnego [2501]
Dostawa Mięsa i Drobiu Dostawa, Poniżej progu unijnego [2499]
Dostosowanie Pawilonów II, III i IV do wymogów przeciwpożarowych (DZp.DGt.466.5.2016) Poniżej progu unijnego, Roboty budowlane [2498]
Transport sanitarny pacjentów pakiet 1A i 1B Poniżej progu unijnego, Usługa [2495]
Transport sanitarny pacjentów Poniżej progu unijnego, Usługa [2493]
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017r. Budżet [2486]
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu "Ochrona Atmosfery, Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (DZp.DGt.544.ZO-15.2016) ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa, Poniżej 30000 Euro [2483]
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Dostawa, Zamówienia unijne [2469]
Świadczenie usług prania wraz z najmem bielizny pościelowej, kołder i poduszek oraz serwisu bieliźniarskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.675.9.2016) Poniżej progu unijnego, Usługa [2467]
Dostawy tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.457.4.2016) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2465]
dostawa nabiału Dostawa, Poniżej progu unijnego [2465]
Dostawa mięsa i ryb - powtórka. Dostawa, Poniżej progu unijnego [2450]
Dostawa leków - WALPROINIAN SODU [2449]
Dostawy druków - zapytanie ofertowe (DZp.DGt.424.ZO-18.2015) Dostawa, Poniżej 30000 Euro [2447]
Dostawy mięsa, drobiu i wędlin (DZp.DŻ.647.8.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2446]
Dostawy wędlin dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.307.3.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2443]
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej [2431]

Strony