Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę aparatów telefonicznych, centrali i pozostałego sprzętu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia, zwanego dalej infrastrukturą VoIP;
2) uruchomienie zintegrowanej telefonii VoIP;
3) dostarczenie niezależnego łącza internetowego;
4) świadczenie usług telefonii stacjonarnej typu VoIP
5) świadczenie usług telefonii stacjonarnej typu analogowego dla posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury telefonicznej;
6) przeprowadzenie szkoleń;
7) obsługę serwisową;
3. Szczegółowy zakres zamówienia opisują:
1) warunki techniczno – eksploatacyjne stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zestawienie telefonów oraz gniazd telefonicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Dostarczone elementy infrastruktury telefonii VoIP (telefony, centrale, itp.) muszą być nowe, wcześniej nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji, odpowiadać polskiemu standardowi zasilania.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

16/08/2016 - 09:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_voip.pdf235.96 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
poniedziałek, 25 Lipiec, 2016 - 13:00
Data aktualizacji: 
wtorek, 7 Marzec, 2017 - 10:30