Statystyki

Tytuł Wszystkie terminy taksonomii Wszystkich odsłonsortuj rosnąco
Dostawa worków mikcyjnych, myjek, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – powtórka. Dostawa, Poniżej progu unijnego [3434]
Usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Usługa, Zamówienia unijne [3186]
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok [3053]
Dostaw Tuszy i Tonerów Dostawa, Poniżej progu unijnego [3046]
DOSTAWA OPATRUNKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH [3027]
Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.694.3.2016) Dostawa, Zamówienia unijne [2887]
Dostawa i wymiana wykładziny podłogowej (DZp.DGt.258,310.ZO-10.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE Roboty budowlane, Poniżej 30000 Euro [2836]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za rok 2002 Budżet [2824]
Świadczenie usług kompleksowej ochrony Szpitala, usług konwojowania i ochrony pracowników oraz wartości pieniężnych (DZp.DGt.142.4.2017) Usługa [2820]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za I półrocze 2012 Budżet [2801]
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA Poniżej progu unijnego, Usługa [2800]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za I półrocze 2011 Budżet [2779]
Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZp.DGt.435i528.6.P.2017 Poniżej progu unijnego, Roboty budowlane [2747]
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Dostawa, Poniżej progu unijnego [2742]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za 2011 Budżet [2740]
Nr 9 - Kapitał własny na 31.12.2005 Majątek instytucji [2733]
Majątek Szpitala za okres 01.01.2014 - 30.06.2014 Majątek instytucji [2725]
USŁUGI PRALNICZE Usługa, Zamówienia unijne [2725]
Nr 10 - Kapitał własny na 31.12.2006 Majątek instytucji [2706]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za rok 2003 Budżet [2694]
Dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) DZp.DGt.496.5.P.2015 Dostawa, Poniżej progu unijnego [2662]
Budżet Szpitala - wynik finansowy za 2004-2008 Budżet [2658]
Dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.320.1.2015) Dostawa, Poniżej progu unijnego [2658]
Nr 8 - Kapitał własny na 31.12.2004 Majątek instytucji [2656]
Wewnętrzny Regulamin Przeprowadzania Dialogu Technicznego [2655]

Strony