Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części (pakietów)
Pakiet nr 1 – Materiały medyczne
Pakiet nr 2 – Worki mikcyjne
Pakiet nr 3 – Myjki
Pakiet nr 4 – Paski do glukometru
Pakiet nr 5 – Pudełka na zużyte igły
Pakiet nr 6 – Papier EEG i EKG
Pakiet nr 7 – Ssaki i akcesoria
Pakiet nr 8 – Pieluchomajtki
Pakiet nr 9 – Opatrunki
Pakiet nr 10 – Opatrunki przeciwodleżynowe I
Pakiet nr 11 – Opatrunki przeciwodleżynowe II
Pakiet nr 12 – Rękawice medyczne
Pakiet nr 13 – System próżniowy

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

11/04/2018 - 12:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 29 Marzec, 2018 - 15:00
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018 - 13:30