Dostawę materiałów budowalnych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów budowlanych, malarskich, elektrycznych i instalacyjnych do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w podziale na poszczególne pakiety (3) w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do specyfikacji

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

31/07/2014 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Uwagi

Zamieszczono odpowiedzi na pytania. Zamawiający informuje, że zostały zamieszczone załączniki nr 2 do SIWZ w formie edyt.

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Michał Krok
Data utworzenia: 
czwartek, 24 Lipiec, 2014 - 12:30
Data aktualizacji: 
czwartek, 24 Lipiec, 2014 - 12:30