Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZp.DGt.435i528.6.P.2017

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

14/12/2017 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 14:15
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 5 Marzec, 2018 - 14:15