Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

Termin składania ofert

15/02/2017 - 12:15

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
środa, 15 luty, 2017 - 12:15
Data aktualizacji: 
środa, 15 luty, 2017 - 12:15