DOSTAWA OPATRUNKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

DOSTAWA OPATRUNKÓW i MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH w podziale na poszczególne pakiety (6) w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33 14 11 10 – 4; 33 14 14 20-0; 33 14 11 00 – 4; 33 77 10 00 – 5

Termin składania ofert

01/12/2013 - 19:45

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy88.14 KB
PDF icon SPECYFIKACJA378.31 KB

Odpowiedzi na pytania

ZałącznikWielkość
PDF icon Odpowiedź na pytanie 179.15 KB
PDF icon Odpowiedź na pytanie 289.4 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie o wyborze109.47 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy67.34 KB

Uwagi

brak uwag

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
wtorek, 1 Maj, 2012 - 10:00
Data aktualizacji: 
niedziela, 12 Maj, 2013 - 10:00