Dostawa wędlin

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WĘDLIN w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 15131130-5,
Data utworzenia: 
piątek, 11 Lipiec, 2014 - 13:45
Termin składania ofert: 
piątek, 25 Lipiec, 2014 - 09:30

Dostawa warzyw nowalijek i owoców - powtórzony

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WARZYW NOWALIJEK I OWOCÓW w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji w podziale na 3 pakiety.
Data utworzenia: 
środa, 25 Czerwiec, 2014 - 13:15
Termin składania ofert: 
czwartek, 3 Lipiec, 2014 - 09:30

Dostawa warzyw nowalijek i owoców

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WARZYW NOWALIJEK I OWOCÓW w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 4 pakiety.
Data utworzenia: 
piątek, 13 Czerwiec, 2014 - 14:00
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 23 Czerwiec, 2014 - 11:30

Dostawa środków czystości i worków foliowych

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa środków czystości i worków foliowych w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 10 pakietów.
Data utworzenia: 
środa, 11 Czerwiec, 2014 - 12:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 23 Czerwiec, 2014 - 09:30

Dostawa artykułów spożywczych

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa artykułów spożywczych w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ w podziale na 6 pakietów.
Data utworzenia: 
środa, 4 Czerwiec, 2014 - 15:00
Termin składania ofert: 
środa, 18 Czerwiec, 2014 - 09:30

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OCHRONY SZPITALA

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa ochrona Szpitala stanowiącego wyodrębnioną, ogrodzoną nieruchomość o pow. 12,7ha składającą się z 47 obiektów szpitalnych i 8 obiektów mieszkalnych wraz z świadczeniem usług konwojowania i ochrony pracowników Zamawiającego oraz wartości pieniężnych z siedziby Zamawiającego do siedziby Banku oraz podejmowanych z Banku i przewożonych do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data utworzenia: 
wtorek, 6 Maj, 2014 - 13:15
Termin składania ofert: 
środa, 14 Maj, 2014 - 09:30

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej