Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, Wersja nr 4, Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2024 nr 2024/BZP 00032972/04/P.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 roku

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w  2023 r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Rozwoju (e-mail: [email protected])

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 po aktualizacji z dnia 06.12.2023.

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2023 r.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów (e-mail: [email protected])

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej