Budżet Szpitala - wynik finansowy za rok 2003

Budżet Szpitala - wynik finansowy za rok 2003 Przychody : 27.528.172,48 zł Koszty: 31.280.825,47 zł Wynik finansowy (strata): 3.752.652,99 zł

Budżet Szpitala - wynik finansowy za rok 2002

Budżet Szpitala - wynik finansowy za rok 2002 Stan budżetu: -681.044,26 zł

Dane jednostki

Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku

Dane adresowe instytucji: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

Tel: +48 (32) 43 28 100

Fax: +48 (32) 42 26 875

E-mail: [email protected] lub Formularz kontaktowy

WWW: www.psychiatria.com 

STATUT

Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku

DOSTAWA OPATRUNKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest: 
DOSTAWA OPATRUNKÓW i MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH w podziale na poszczególne pakiety (6) w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33 14 11 10 – 4; 33 14 14 20-0; 33 14 11 00 – 4; 33 77 10 00 – 5
Data utworzenia: 
wtorek, 1 Maj, 2012 - 10:00
Termin składania ofert: 
niedziela, 1 Grudzień, 2013 - 19:45

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej