DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.
Data utworzenia: 
piątek, 7 Marzec, 2014 - 13:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 17 Marzec, 2014 - 09:30

Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa opatrunków, materiałów medycznych, pieluchomajtek i rękawic w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ
Data utworzenia: 
czwartek, 27 luty, 2014 - 15:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 10 Marzec, 2014 - 09:30

Remont instalacji hydrantowej w budynku Pawilonu I

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont instalacji hydrantowej w budynku Pawilonu I – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli. 2. Zakresem prac objętych zamówieniem są: a) roboty demontażowe, b) roboty budowlane, c) roboty instalacyjne, 3. Opis obiektu objętego robotami: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w: Pawilonie I należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. 4. Opis robót: Szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Data utworzenia: 
piątek, 27 Grudzień, 2013 - 12:45
Termin składania ofert: 
piątek, 10 Styczeń, 2014 - 09:30

Dostawa leków - WALPROINIAN SODU

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa leków - walproinian sodu w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ
Data utworzenia: 
wtorek, 14 Styczeń, 2014 - 14:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 21 Styczeń, 2014 - 09:30

TRANSPORT POSIŁKÓW

Przedmiotem zamówienia jest: 
Transport posiłków do Oddziałów Szpitalnych, odbiór termosów oraz odpadów pokonsumpcyjnych po posiłkach.
Data utworzenia: 
wtorek, 7 Styczeń, 2014 - 14:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 7 Styczeń, 2014 - 14:00

Transport sanitarny pacjentów pakiet 1A i 1B

Przedmiotem zamówienia jest: 
transport sanitarny pacjentów Zamawiającego w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ w podziale na 2 pakiety (pakiet 1A i pakiet 1B łącznie)
Data utworzenia: 
piątek, 13 Grudzień, 2013 - 14:30
Termin składania ofert: 
piątek, 20 Grudzień, 2013 - 09:30

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej