Dostawy warzyw nowalijek i owoców dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety) szczegółowo opisane w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do Formularza oferty). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia: - Pakiet 1 – Warzywa nowalijki 1; - Pakiet 2 – Warzywa nowalijki 2; - Pakiet 3 – Ziemniaki młode; - Pakiet 4- Owoce.
Data utworzenia: 
czwartek, 29 Sierpień, 2019 - 14:30
Termin składania ofert: 
środa, 4 Wrzesień, 2019 - 09:30

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu Poprawa jakości powietrza, Nazwa działania: Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie - konkurs ... ZAPYTANIE OFERTOWE (DZz.380.2.22.2019.DGt.307,308)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu Poprawa jakości powietrza, Nazwa działania: Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie - konkurs - dofinansowanie dla zadania pn.: "Termomodernizacja Pawilonów nr: II, III, V, XVI, XVII, XIX, budynku Biblioteki, budynku Magazynu, budynku Kuchni, budynku Apteki wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (ogniwa fotowoltaiczne na dachu Kuchni i Pawilonu XVIII) na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33"
Data utworzenia: 
środa, 28 Sierpień, 2019 - 07:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 2 Wrzesień, 2019 - 10:30

Dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych (DZz.380.2.20.2019.DI.293)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo- cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza oferty) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do Formularza oferty).
Data utworzenia: 
wtorek, 27 Sierpień, 2019 - 14:30
Termin składania ofert: 
środa, 4 Wrzesień, 2019 - 12:30

Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.22.2019.DŻ.299)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
poniedziałek, 19 Sierpień, 2019 - 14:15
Termin składania ofert: 
piątek, 30 Sierpień, 2019 - 09:30

Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - DZz.380.3.21.2019.LIp.288

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportu sanitarnego pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na wezwanie Zamawiającego, w ilościach wskazanych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w podziale na 2 pakiety: - Pakiet 1 - Transport sanitarny ambulansem drogowym „B” z zespołem podstawowym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; - Pakiet 2 - Transport sanitarny ambulansem drogowym typu „C” z zespołem specjalistycznym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Data utworzenia: 
czwartek, 8 Sierpień, 2019 - 15:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 19 Sierpień, 2019 - 09:30

Dostawy materiałów biurowych - ZAPYTANIE OFERTOWE (DZz.380.2.19.2019.DZz.133)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
wtorek, 6 Sierpień, 2019 - 15:00
Termin składania ofert: 
środa, 14 Sierpień, 2019 - 09:30

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej