Zamówienia unijne

ZAKUP GRUPOWY - ENERGIA ELEKTRYCZNA

Przedmiotem zamówienia jest: 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. W imieniu Zamawiających działa Pełnomocnik Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Data utworzenia: 
poniedziałek, 9 Grudzień, 2013 - 14:30
Termin składania ofert: 
środa, 16 Styczeń, 2013 - 14:30

INFORMATYZACJA SZPITALA - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest: 
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
poniedziałek, 7 Kwiecień, 2014 - 13:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 23 Czerwiec, 2014 - 12:30

Dostawy leków dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy leków dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
wtorek, 25 Listopad, 2014 - 14:00
Termin składania ofert: 
środa, 7 Styczeń, 2015 - 09:30

Dostawa leków

Przedmiotem zamówienia jest: 
Sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerowow i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
wtorek, 10 Listopad, 2015 - 14:15
Termin składania ofert: 
wtorek, 22 Grudzień, 2015 - 09:30

Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, za zapłatą wynagrodzenia umownego wyliczonego jako suma kwoty odsetek od udzielonego kredytu bankowego, zgodnie z Uchwałą Nr 10/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu bankowego w celu konsolidacji pożyczek.
Data utworzenia: 
piątek, 13 Listopad, 2015 - 15:00
Termin składania ofert: 
piątek, 15 Styczeń, 2016 - 09:30

Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.645.7.2015)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
czwartek, 19 Listopad, 2015 - 13:45
Termin składania ofert: 
środa, 30 Grudzień, 2015 - 09:30

Usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 11 820 554,61 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, za zapłatą wynagrodzenia umownego wyliczonego jako suma kwoty odsetek od udzielonego kredytu bankowego lub pożyczki, zgodnie z Uchwałą Nr 10/2015 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zaciągnięcia kredytu bankowego w celu konsolidacji pożyczek.
Data utworzenia: 
piątek, 15 Kwiecień, 2016 - 13:45
Termin składania ofert: 
środa, 15 Czerwiec, 2016 - 09:30

Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.694.3.2016)

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 24 części (pakiety) Pakiet nr 1.2017 – Płyny dożylne Pakiet nr 2.2017 – Środki przeciwepileptyczne Pakiet nr 3.2017 – Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego Pakiet nr 4.2017 – Neuroanaleptyki Pakiet nr 5.2017 – Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłu Pakiet nr 6.2017 – Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego Pakiet nr 7.2017 – Produkty lecznicze dla układu nerwowego Pakiet nr 8.2017 – Narkotyki Pakiet nr 9.2017 – Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego Pakiet nr 10.2017 – Witaminy Pakiet nr 11.2017 - Insuliny Pakiet nr 12.2017 – Roztwory do wstrzykiwania Pakiet nr 13.2017 – Pozostałe produkty terapeutyczne Pakiet nr 14.2017 – Preparaty przeciwkaszlowe i przeciw przeziębieniu Pakiet nr 15.2017 – Produkty lecznicze dla organów zmysłów Pakiet nr 16.2017 – Preparaty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne Pakiet nr 17.2017 – Aripiprazol Pakiet nr 18.2017 – Nadroparinum Pakiet nr 19.2017 – Donepezil, Rivastigmin Pakiet nr 20.2017 – Olanzapina INJ Pakiet nr 21.2017 – Risperidon INJ Pakiet nr 22.2017 – Risperidon TABL Pakiet nr 23.2017 – Memantyna, Mirtazapina, Ropinirol Pakiet nr 24.2017 - Octenisept
Data utworzenia: 
czwartek, 29 Grudzień, 2016 - 14:30
Termin składania ofert: 
czwartek, 2 luty, 2017 - 09:30

Świadczenie usług prania wraz z najmem bielizny pościelowej, kołder i poduszek oraz serwisu bieliźniarskiego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.68.1.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług prania wraz z najmem bielizny pościelowej, kołder i poduszek oraz serwisu bieliźniarskiego zgodnie z wymaganiami sanitarno - epidemiologicznymi dla procesów prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej z zastosowaniem technologii likwidującej wszelkie skażenia.
Data utworzenia: 
poniedziałek, 24 Kwiecień, 2017 - 13:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 30 Maj, 2017 - 09:30

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
Data utworzenia: 
piątek, 3 Listopad, 2017 - 13:45
Termin składania ofert: 
czwartek, 14 Grudzień, 2017 - 09:30

Strony

Subskrybuj Zamówienia unijne