Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 części (pakietów) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ):

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

03/01/2019 - 09:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
wtorek, 16 Październik, 2018 - 14:00
Data aktualizacji: 
środa, 19 Grudzień, 2018 - 10:30