Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

14/12/2017 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wynik.pdf296.22 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_.pdf102.91 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
piątek, 3 Listopad, 2017 - 13:45
Data aktualizacji: 
wtorek, 2 Styczeń, 2018 - 10:30