Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.28.2019.LAp.410)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części (pakietów) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ:

- Pakiet 1.2020 - Środki przeciwepileptyczne,

- Pakiet 2.2020 - Produkty lecznicze dla układu sercowo - naczyniowego,

- Pakiet 3.2020 - Środki przeciw nadciśnieniu,

- Pakiet 4.2020 - Produkty lecznicze dla organów zmysłu,

- Pakiet 5.2020 - Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne,

- Pakiet 6.2020 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,

- Pakiet 7.2020 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego,

- Pakiet 8.2020 - Środki przeciwbólowe,

- Pakiet 9.2020 - Witaminy,

- Pakiet 10.2020 - Roztwory do wstrzykiwania,

- Pakiet 11.2020 - Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego,

- Pakiet 12.2020 - Różne produkty lecznicze,

- Pakiet 13.2020 - Preparaty przeciw przeziębieniom i przeciwkaszlowe,

- Pakiet 14.2020 - Nadroparyna,

- Pakiet 15.2020 - Neuroleptyki,

- Pakiet 16.2020 - Insuliny,

- Pakiet 17.2020 - Wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

24/01/2020 - 11:00

Odpowiedzi na pytania

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
poniedziałek, 23 Grudzień, 2019 - 09:15
Data aktualizacji: 
piątek, 13 Marzec, 2020 - 09:30