Zakup i montaż tablicy informacyjnej / pamiątkowej dla zadania pn. ,,Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku” (DZp.380.2.13.2018.DGt.358) - Zapytanie ofertowe

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup i montaż tablicy informacyjnej / pamiątkowej dla zadania pn. ,,Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

17/07/2018 - 09:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
środa, 11 Lipiec, 2018 - 11:45
Data aktualizacji: 
środa, 18 Lipiec, 2018 - 13:15