Poniżej 30000 Euro

Okresowa kontrola przewodów kominowych (DZp. DGt.456.ZO-21.2015) - zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Okresowa kontrola przewodów kominowych
Data utworzenia: 
czwartek, 27 Sierpień, 2015 - 13:45
Termin składania ofert: 
środa, 2 Wrzesień, 2015 - 09:30

Dostawa i wymiana wykładziny podłogowej (DZp.DGt.258,310.ZO-10.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: 
Zadanie 1 - Wymiana wykładziny podłogowej wraz z robotami towarzyszącymi na korytarzach Oddziałów XVIIIc i XVIIId. Zadanie 2 - Dostawa wykładziny podłogowej dla Oddziału Dziennego Psychiatrycznego.
Data utworzenia: 
czwartek, 19 Maj, 2016 - 11:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 30 Maj, 2016 - 09:30

Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli (DZp.LAp.655.ZO-17.2016) -zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli
Data utworzenia: 
czwartek, 19 Styczeń, 2017 - 12:45
Termin składania ofert: 
piątek, 27 Styczeń, 2017 - 11:30

Dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do Formularza ofert) oraz Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do Formularza ofert).
Data utworzenia: 
czwartek, 29 Marzec, 2018 - 14:00
Termin składania ofert: 
piątek, 6 Kwiecień, 2018 - 10:30

Dostawa oleju napędowego wraz z karta paliwową do samochodu specjalnego, sanitarnego (DZp.380.2.20.2018.DGt.419) - zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawa oleju napędowego wraz z kartą paliwową do samochodu specjalnego, sanitarnego w ilości 12 000 litrów.
Data utworzenia: 
czwartek, 13 Wrzesień, 2018 - 15:00
Termin składania ofert: 
piątek, 21 Wrzesień, 2018 - 09:30

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę wind, tarasów, łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnością ruchową i osób starszych ..." DZz.380.2.27.2019.DGt.361 - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: "Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę wind, tarasów, łazienek dostosowanych do osób niepełnosprawnością ruchową i osób starszych w Pawilonach nr: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII, XVIIIab, XVIIIc, XVIIId, XIX (Galeria), XX, Dzienny (Fickówka) - Etap I" Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty.
Data utworzenia: 
wtorek, 22 Październik, 2019 - 14:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 29 Październik, 2019 - 09:30

Ochrona zdalna Oddziału IX i Izby Przyjęć- zapytanie ofertowe (DZp.DGt.442.ZO-20.2015) - unieważniono

Przedmiotem zamówienia jest: 
Ochrona zdalna Oddziału IX i Izby Przyjęć
Data utworzenia: 
piątek, 28 Sierpień, 2015 - 13:15
Termin składania ofert: 
piątek, 4 Wrzesień, 2015 - 10:00

Dostawa termosów, pojemników metalowych, pokryw i zatrzasków do termosów dla Potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.315,316,319.ZO-11.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa termosów, pojemników metalowych, pokryw i zatrzasków szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do Formularza oferty.
Data utworzenia: 
czwartek, 19 Maj, 2016 - 12:00
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 30 Maj, 2016 - 09:30

Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków (DZp.DGt.1.ZO-1.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiot umowy obejmuje: ­ cięcia pielęgnacyjne i konserwacyjne 78 sztuk drzew wg wykazu (załącznik nr 1) ­ wycinkę 173 sztuk drzew wg wykazu (załącznik nr 2) ­ usunięcie 152 sztuk pni po ściętych drzewach. ­ wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej wyciętych drzew (przed oraz po ścięciu drzewa) ­ Utylizację na koszt Wykonawcy drewna pozyskanego w wycince i pielęgnacji drzew.
Data utworzenia: 
poniedziałek, 23 Styczeń, 2017 - 23:45
Termin składania ofert: 
wtorek, 31 Styczeń, 2017 - 09:30

Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (DZp.380.2.4.2018.DGt.103.DŻ.123) - Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych
Data utworzenia: 
czwartek, 12 Kwiecień, 2018 - 14:15
Termin składania ofert: 
czwartek, 19 Kwiecień, 2018 - 09:30

Strony

Subskrybuj Poniżej 30000 Euro