Dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych (DZz.380.2.20.2019.DI.293)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo- cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza oferty) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do Formularza oferty).

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

04/09/2019 - 12:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
wtorek, 27 Sierpień, 2019 - 14:30
Data aktualizacji: 
środa, 25 Wrzesień, 2019 - 13:00