zakup wyposażenia do przebudowanej części pomieszczeń parteru Pawilonu nr 1 (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu)- powtórka (DZz.380.3.25.2020.DTg.329.2P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do przebudowanej części pomieszczeń parteru Pawilonu
nr 1 (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu).

Szczegółowe informacje znajdują sie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/397686

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

27/11/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
czwartek, 19 Listopad, 2020 - 12:30
Data aktualizacji: 
czwartek, 19 Listopad, 2020 - 12:30