Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera (DZz.380.3.38.2020.DTg.557)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych
wraz z wynajmem kontenera

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411456.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

21/01/2021 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
środa, 30 Grudzień, 2020 - 14:15
Data aktualizacji: 
środa, 30 Grudzień, 2020 - 14:15