WYMIANA INSTALACJI CWU

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Termomodernizacja budynków Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w piwnicach budynków Szpitala. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie.
2. Zakres prac objętych zamówieniem:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w: Pawilonie I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIa, Oddział Dzienny, Budynek Administracyjny + BM2, należących do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Kompleks Szpitalny znajduje się w granicy ochrony konserwatorskiej, a budynki na których będą prowadzone roboty budowlane wpisane są do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego
3. Opis obiektu objętego robotami:
Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w piwnicach budynków:
Pawilon I, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIa, Oddział Dzienny, Budynek Administracyjny + BM2
4. Szczegółowe terminy realizacji i zakres przedmiotu zamówienia określone zostały w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja techniczna

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

09/05/2014 - 09:30

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 24 Kwiecień, 2014 - 15:00
Data aktualizacji: 
czwartek, 24 Kwiecień, 2014 - 15:00