Remont instalacji hydrantowej w budynku Pawilonu I

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont instalacji hydrantowej w budynku Pawilonu I – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli.
2. Zakresem prac objętych zamówieniem są:
a) roboty demontażowe,
b) roboty budowlane,
c) roboty instalacyjne,
3. Opis obiektu objętego robotami:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w: Pawilonie I należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33.
4. Opis robót:
Szczegółowy zakres robót zawiera Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

10/01/2014 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_hydrant.pdf430.27 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
piątek, 27 Grudzień, 2013 - 12:45
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 20 Styczeń, 2014 - 12:45