Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji z podziałem na branże dla Pawilonów nr: II, III, V, IX, X, XVI, XVII, XX w SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo ...

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji z podziałem na branże dla Pawilonów nr: II, III, V, IX, X, XVI, XVII, XX w SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/378452.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

25/09/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 17 Wrzesień, 2020 - 13:00
Data aktualizacji: 
czwartek, 17 Wrzesień, 2020 - 13:00