Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZz.380.3.27.2019.DŻ.408

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ:

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

20/12/2019 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_wyborz_oferty_najkorzystniejszej.pdf705.14 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019 - 14:45
Data aktualizacji: 
czwartek, 10 Styczeń, 2019 - 14:30