Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Barbara Rusnarczyk
Wprowadzenie: 
Łukasz Lewandowski
Data utworzenia: 
środa, 9 Wrzesień, 2020 - 11:00
Data aktualizacji: 
środa, 9 Wrzesień, 2020 - 11:00