Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.521.5.2017)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ).

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

27/09/2017 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Andrzej Krawczyk
Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
poniedziałek, 18 Wrzesień, 2017 - 13:45
Data aktualizacji: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017 - 09:00