Działy

Działsortuj malejąco Obraz Opis Telefon
Ambulatorium
+48 32 43 28 136, +48 32 43 28 175
DBh - Inspektor BHP
+48 32 43 28 211
DF - Biuro Głównej Księgowej
+48 32 43 28 250
DGt - Dział Gospodarczo-Techniczny
+48 32 43 28 161, +48 32 43 28 263
DGt - Dział Gospodarczy
+48 32 43 28 123
DI - Informatyk
+48 32 43 28 114
DK - Dział Kadrowo-Płacowy
+48 32 43 28 142, +48 32 43 28 116
DN - Dział Organizacji i Nadzoru
+48 32 43 28 121
DPż - Inspektor ds. Obronnych i P.poż.
+48 32 43 28 211
DS - Sekretariat
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
DSp - Pracownik Socjalny ds. Pacjentów
+48 32 43 28 163
Dyrekcja
+48 32 43 28 270, +48 32 43 28 274
DŻ - Dział Żywienia
+48 32 43 28 240, +48 32 43 28 293
DZp - Pracownik ds. Zamówień Publicznych
+48 32 43 28 138
FF - Dział Księgowości Materiałowej
+48 32 43 28 216
Fizykoterapia
+48 32 43 28 185, +48 32 43 28 112
I - Dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
+48 32 43 28 181, +48 32 43 28 182
III - Psychiatrii sądowej
+48 32 43 28 115, +48 32 43 28 146, +48 32 43 28 147
IX - Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu
+48 32 43 28 176, +48 32 43 28 268, +48 32 43 28 178
LAp - Apteka szpitalna
+48 32 43 28 262

Strony