Działy

Działsortuj malejąco Obraz Opis Telefon
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
+48 32 43 28 271, +48 32 43 28 279
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
+48 32 43 28 281, +48 32 43 28 282
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - ZOL (II)
+48 32 43 28 151, +48 32 43 28 152, +48 32 43 28 153, +48 32 43 28 137
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - ZOL (V)
+48 32 43 28 204, +48 32 43 28 206, +48 32 43 28 251, +48 32 43 28 253
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - ZOL (VI)
+48 32 43 28 226, +48 32 43 28 227
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
+48 32 43 28 156

Strony