Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021 roku

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2021 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji, Nadzoru i Jakości (e-mail: [email protected] )

Sukcesywne dostawy odzieży dla personelu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku (DZz.380.2.6.DZz.2021.93)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Sukcesywne dostawy odzieży dla personelu Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku (DZz.380.2.6.DZz.2021.93) Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/440032
Data utworzenia: 
wtorek, 30 Marzec, 2021 - 08:00
Termin składania ofert: 
wtorek, 13 Kwiecień, 2021 - 11:30

Klauzula informacyjna - PPK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

Klauzula informacyjna - Mieszkańcy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Administrator informuje, że:

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej