Regulamin Organizacyjny

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

DOSTAWA OPATRUNKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest: 
DOSTAWA OPATRUNKÓW i MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH w podziale na poszczególne pakiety (6) w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33 14 11 10 – 4; 33 14 14 20-0; 33 14 11 00 – 4; 33 77 10 00 – 5
Data utworzenia: 
wtorek, 1 Maj, 2012 - 10:00
Termin składania ofert: 
niedziela, 1 Grudzień, 2013 - 19:45

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU w podziale na poszczególne pakiety (9) w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających.Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV): PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33631600-8
Data utworzenia: 
wtorek, 14 Maj, 2013 - 08:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 30 Wrzesień, 2013 - 19:30

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej