Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2021 roku

W załączniku wykaz instytucji przeprowadzających kontrole. Stan na koniec 2021 r.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów (e-mail: [email protected] )

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Aktualizacja z dnia 26.01.2022r. o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej