Plan postępowań na 2023 rok

Plan postępowań na 2023 rok wraz z aktualizacjami.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w  2022 r.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w  2022 r.

W załączniku Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2022 roku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonych kontroli i ich wyników udziela Dział Organizacji i Finansów (e-mail: [email protected])

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej