Zakup wyposażenia do przebudowanej części pomieszczeń parteru Pawilonu nr 1 (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wszelkie informacje  dotyczące postępowania dostępne są pod linkiem :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/383955

Próg zamówienia

Termin składania ofert

15/10/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
środa, 7 Październik, 2020 - 14:15
Data aktualizacji: 
środa, 7 Październik, 2020 - 14:15