Zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.23.2020.DTg.377,379)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/380504

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

02/10/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 24 Wrzesień, 2020 - 15:15
Data aktualizacji: 
czwartek, 24 Wrzesień, 2020 - 15:15