Wykonanie usługi zgodnie ze wzorem obowiązującym dla programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych ... (DZz.380.2.17.2019.DI.285) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie usługi zgodnie ze wzorem obowiązującym dla programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - typ 3: "Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia", z podziałem na II części:

  1. Część I zamówienia – opracowanie kompletnej dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku
    o dofinansowanie wraz z odpowiednimi załącznikami i we właściwej formie.;
  2. Część II zamówienia – wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówieni na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Formularza oferty

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/294767

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

30/12/2019 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 19 Grudzień, 2019 - 15:00
Data aktualizacji: 
czwartek, 19 Grudzień, 2019 - 15:00