Utylizacja, spalanie i transport odpadów medycznych DZz.380.3.13.2019.DGt.191

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest utylizacja, spalanie i transport odpadów medycznych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180109, * 3 razy w tygodniu wraz z dezynfekcją kontenerów;
2. usługi winny być wykonywane zgodnie z obowiązkiem gospodarowania tymi odpadami - obowiązek ten zostanie zlecony zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;
3. dostarczenie Zamawiającemu 3 sztuk kontenerów o pojemności 1 100 litrów i 1 sztuki
o pojemności max 660 litrów;
4. potwierdzenie każdorazowego odbioru kartą przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, do 6 dni roboczych (zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę w ofercie) po zakończonym miesiącu;
5. wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych;
6. możliwość telefonicznego dodatkowego zamówienia wywozu odpadów, niezależnie od regularnych wywozów;
7. przygotowanie sprawozdania o wysokości wytwarzanych odpadów składanego do Urzędu Marszałkowskiego.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

12/07/2019 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf116.17 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
środa, 3 Lipiec, 2019 - 15:00
Data aktualizacji: 
piątek, 23 Sierpień, 2019 - 12:15