Utylizacja, spalanie i transport odpadów medycznych

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest utylizacja, spalanie i transport odpadów medycznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180109, 060404* 3 razy w tygodniu wraz z dezynfekcją kontenerów;
2) usługi winny być wykonywane zgodnie z obowiązkiem gospodarowania tymi odpadami - obowiązek ten zostanie zlecony zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;
3) dostarczenie Zamawiającemu 3 sztuk kontenerów o pojemności 1 100 litrów i 1 sztuki
o pojemności max 660 litrów;
4) potwierdzenie każdorazowego odbioru kartą przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, do 6 dni roboczych (zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę w ofercie) po zakończonym miesiącu;
5) wydanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych;
6) możliwość telefonicznego dodatkowego zamówienia wywozu odpadów, niezależnie od regularnych wywozów;
7) przygotowanie sprawozdania o wysokości wytwarzanych odpadów składanego do Urzędu Marszałkowskiego.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

09/07/2018 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_do_ogloszenia.pdf738.33 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf258.77 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
piątek, 29 Czerwiec, 2018 - 15:00
Data aktualizacji: 
wtorek, 24 Lipiec, 2018 - 12:45