Transport sanitarny pacjentów na wezwanie dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LIp.316.1.2017)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sanitarnego pacjentów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu, na wezwanie Zamawiającego, w ilościach wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ w podziale na 3 pakiety:
 Pakiet nr 1 – Transport sanitarny ambulansem drogowym typu A2 z zespołem podstawowym
w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 Pakiet nr 2 – Transport sanitarny ambulansem drogowym typu B z zespołem podstawowym
w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 Pakiet nr 3 – Transport sanitarny ambulansem drogowym typu C z zespołem specjalistycznym
w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

03/08/2017 - 09:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon uniewaznienie_postepowania.pdf231.15 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_uniewaznienu_postepowania.pdf149.32 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
środa, 26 Lipiec, 2017 - 13:30
Data aktualizacji: 
środa, 9 Sierpień, 2017 - 14:15